1/5
ETKİLİ ÖĞRENME AKADEMİSİNE HOŞGELDİNİZ

Bireylerin öğrenme sürecinde kullandıkları yöntemler, kendi bilişsel öğrenme (bilgiyi öğreme) kapasiteleri, bakış açıları ve kendilerine özgü öğrenme yaklaşımlarıyla ilgilidir. Öğrenme öğretme sürecinde bütün çocuklar farklı nedenlerle sorun yaşayabilir. ülkemiz eğitim sistemi sürecinde sorun yaşayan çocukların sorunlarını belirlemek ve çözmek için iki seçenek vardır. Birinci seçenek, her il merkezlerinde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve ikincisi Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri tarafından yapılan Tıbbi değerlendirmedir. Sınıf ortamında, öğrenme sürecinde sorun yaşayan çocuklar rehber öğretmenler tarafından bu iki birimden birine yönlendirilerek gerekli psikometrik ölçümler yapılmaktadır. Fakat ülkemizde, RAM veya Çocuk ve Ergen Psikiyatristlerine gönderme öncesi tarama basamağını oluşturarak kurtarılabilecek çocukları tespitine yönelik bir uygulama bulunmamaktadır. Bu sorumluluk, sınıf öğretmenine, okulun rehber öğretmenine ve yöneticilerine bırakılmış olsa da kalabalık sınıf ortamları ve rehber öğretmen yetersizliği nedeniyle bu sistemin okullarda işlemediğini gösteren birçok bilimsel çalışma mevcuttur. Ayrıca ailelerin bireysel olarak, çocuklarının detaylı tarama öncesi başvurabilecekleri bir birim de ülkemizde mevcut değildir. Böylelikle, öğrenme güçlüğü riski taşıyan çocuklarla, öğrenme becerisi yetersizliği nedeniyle başarısızlık yaşayan çocukları ayırt edilmeden aynı süreçlerden geçirilmektedir. Geliştirilen bu programın amacı, çocukların ayrıntılı değerlendirmeye gitmeden, RAM’a gidip bir etiket almadan (kaynaştırma öğrencisi veya özel eğitim öğrencisi vb) veya klinik değerlendirmede birçok yan etiksi olan tıbbi ilaç kullanma öncesinde bir inceleme (analiz) sürecine tabi tutularak öğrenme profillerinin çıkarılması yoluyla öğrenme sorunlarının hızlı ve etkili bir şekilde tespit edilerek, iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Biizmle iletişim kurun